ikonmakeriet

Ikonmakeriet består av ikonografen Camilla Palm. 

Till ikonerna hittade Camilla Palm, eller om ikonerna hittade henne, först efter hon fyllt 40 år. Det var den rika symboliken, de strikta reglerna och ikonernas mystiska värld som lockade. Med bakgrund som bildkonstnär och målare var det genom materialkännedom som hon kom att djupare förstå ikonerna. Camilla började tillverka egna pannåer, riva pigment och lära sig guldförgyllningens ädla konst samtidigt som hon sökte sig till olika ikonmålarkurser och studieresor. Efter ungefär 5 år av ikonskrivande och 30 ikoner anser hon sig vara i början av en livslång lärande- och förståelseprocess. För Camilla är det en ynnest att ha ett ikonmakeri.

 Hur Camilla förhåller sig till ikonskrivandets praktik finns under Tankar kring att skriva en ikon.

 

 

 


Kort CV

Resor i ikonens spår

Kreta, Grekland 2007

Ohrid och Skopje, Makedonien 2014

Krakow, Polen 2016

Rom, Italien 2016 (Circolo Scandinavo di Roma, Artist in Residence, 1 månad)

Rom, Italien 2017 (Circolo Scandinavo di Roma, Artist in Residence, 1 månad)

Kommande resor

Meteora, Grekland 2019 (genom stöd av bl a Ax:son Johnsons Stiftelse, april-19)

Konstutbildningar i urval

Nordiska Konstskolan, Kokkola, Finland 1994-1996

Det Kongelige Danske Kunstakademiet, Köpenhamn, Danmark 1996-2003

Konsthögskolan i Umeå 1999-2000

MFA och MA i konstteori och förmedling